Co musisz wiedzieć o zmianach na egzaminie ósmoklasisty w 2021r?

W drugiej połowie grudnia opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zawierające następujący zapis:

,,W 2021 r. egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.’’

Czym są owe wymagania egzaminacyjne i co właściwie powinniśmy wiedzieć na temat egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021r. Zapraszam do podsumowania oraz pobrania darmowych kart pracy dla ósmoklasistów.  


Kiedy uczniowie napiszą egzamin?

27 maja 2021r. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego?

90 minut. W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków egzaminu czas zostaje wydłużony do 135 minut.

Czy zmiany dotyczą egzaminu ósmoklasisty również w kolejnym roku?

Nie. Jest to zmiana jednorazowa. Nowe wymagania obowiązują jedynie w 2021r.

Kiedy pojawią się oficjalne arkusze próbne?

Próbne arkusze udostępnione zostaną w marcu.

Czym są szczegółowe wymagania egzaminacyjne?

W roku 2021 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Oparte są one na wymaganiach podstawy programowej, natomiast zakres materiału został zawężony. Wymagania szczegółowe ukazują na czym ta redukcja polega.

Co z podstawą programową?

Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia, tym samym nie zastępują podstawy programowej. Stanowią informacje dotyczącą tego jaki zakres wiedzy i które umiejętności będą sprawdzane na egzaminie.

Które zagadnienia nie pojawią się na egzaminie?

Z listy środków gramatycznych wykreślono między innymi czas past perfect, mowę zależną, pytania pośrednie, drugi okres warunkowy.

Jaki jest oczekiwany średni poziom biegłości językowej?

A2 (w skali ESOKJ)

Co jeszcze uległo zmianie?

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym: 34 punkty za zadania zamknięte, 21 punktów za zadania otwarte.

Gdzie szukać dodatkowych informacji na temat egzaminu ósmoklasisty oraz zmian?

– Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
– Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021)
– Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2021

Darmowe karty pracy do pobrania

Zaplanowanie pracy w oparciu o wymagania oraz systematyczna nauka mogą okazać się kluczowe w przypadku przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zapraszam do skorzystania z darmowych kart pracy, które w tym pomogą. Karty uwzględniają wszystkie wymagania szczegółowe dotyczące znajomości środków językowych, tworzenia wypowiedzi oraz reagowania w typowych sytuacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *